offer image

Cerkwie Szlak Architektury Drewnianej

Obiekty znajdują się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Zabytek UNESCO - najwspanialszym zabytkiem Muszyny jest dawna cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku - to najstarsza drewniana cerkiew w polskich Karpatach, która w 2013 r. została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Natomiast w niedalekiej odległości od Pensjonatu Klimek znajduje się Cerkiew pw. św. Dymitra w Złockiem. Zbudowana w 1872 r. Kościół posiada kompletny ikonostas z II poł. XIX w.