offer image

Rowerowy raj w Muszynie!

Goście odwiedzający Gminę Muszyna mają do dyspozycji blisko 230 km oznakowanych szlaków rowerowych. Między innymi oznaczony kolorem czerwonym 33-kilometrowy Rowerowy Szlak Wód Mineralnych prowadzący przez najciekawsze miejsca Muszyny -Złockie oraz Żegiestowa - Zdroju. Jadąc nim można zrobić przystanki w Ogrodach Sensorycznych i Biblijnych, przy największej w kraju mofecie - zwanej również „oddechem diabła”, przy ruinach zamku, oraz rzecz jasna przy źródłach wód mineralnych. Docelowo szlak ten będzie w trzech miejscach łączył się z międzynarodową trasą EuroVelo11.